Zorgverzekeraars houden vast aan goedkopere tweelingpolissen

door | 11 mei 2022

Zorgverzekeraars zeggen niet van plan te zijn om te stoppen met het aanbieden van zogenoemde tweelingpolissen, ondanks de oproep van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) om hun polisaanbod ‘tegen het licht te houden’. 

Steeds meer zorgverzekeraars bieden zogenoemde tweelingpolissen aan. Dat zijn polissen die nagenoeg dezelfde zorg vergoeden, maar op jaarbasis honderden euro’s goedkoper zijn dan bestaande polissen. Deze polissen bemoeilijken het keuzeproces, aldus de minister naar aanleiding van Kamervragen van Fractie Den Haan. ,,Dat kan ertoe leiden dat verzekerden bij een klein verschil onnodig voor een duurdere polis kiezen. Ik roep zorgverzekeraars daarom op hun polisaanbod kritisch tegen het licht te houden.”

Verzekeraars zijn echter niet van plan tweelingpolissen uit hun aanbod te halen. VGZ laat weten nog niets te kunnen zeggen over het verzekeringsaanbod voor volgend jaar, maar zich ervan bewust te zijn dat het kiezen van een passende verzekering ingewikkeld is. De zorgverzekeraar zet daarom in op heldere communicatie. ,,Ons klantcontactcentrum kan helpen met het vergelijken van de verschillende merken die we aanbieden”, zegt Jascha Hagendoorn van VGZ. ,,De minister mag oproepen’’, zegt Karel Stolper van CZ. ,,Ik reageer daar welwillend op. Maar belangrijker is: waarom gebeurt dit?”

Een kwart van de bevolking, dat met de slechtste gezondheid, is voor verzeke­raars verliesla­tend

Wynand van de Ven, emeritus-hoogleraar Zorgverzekeringen

Gezonde mensen leveren geld op
Gezonde mensen leveren verzekeraars geld op, legt Wynand van de Ven, emeritus-hoogleraar Zorgverzekeringen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, uit. ,,Daarnaast is een kwart van de bevolking, dat met de slechtste gezondheid, voor verzekeraars verlieslatend: gemiddeld voor ruim 500 euro per verzekerde per jaar. Verzekeraars krijgen compensatie voor verzekerden met hoge kosten, maar dit systeem van de zogenoemde risicoverevening werkt niet goed.”

Zorgverzekeraars jagen daarom op gezonde verzekerden, ziet ook Marco Varkevisser, hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ,,Ze gebruiken sublabels om gezonde mensen aan te trekken.” Varkevisser deed met collega’s van de Erasmus School of Health Policy & Management onderzoek naar marketinguitingen van zorgverzekeraars. ,,De meeste marketinginspanningen zijn gericht op financieel gunstige groepen.”
Volgens minister Kuipers richten zorgverzekeraars zich in hun campagnes niet op gezonde, en dus winstgevende, verzekerden. De minister wijst daarvoor naar een recent rapport van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) over de reclames van zorgverzekeraars. ,,Het Nivel stelt dat de reclames van zorgverzekeraars zich richten op een brede doelgroep.”

Door het systeem is het voor een verzeke­raar nog steeds onvoorde­lig om bepaalde mensen aan zich te binden

Karel Stolper, directeur Zorgverzekeringen en Klantcommunicatie bij CZ

‘Slimme marketing is lucratief’
,,Deze conclusie verbaast mij”, zegt hoogleraar Varkevisser. Ook een vorige week verschenen rapport van Equalis spreekt de uiting van de minister tegen. ,,Slimme marketing is lucratief”, stelt gezondheidseconomisch adviesbureau Equalis, dat onderzoek deed in opdracht van het ministerie. ,,Als zorgverzekeraars ook voor zieke mensen openstaan”, zegt Van de Ven, ,,waarom zien we dan geen advertenties met teksten als ‘chronisch zieken, kom bij ons’. Daarmee zou een verzekeraar volgens de wetenschapper worden overspoeld met verliesgevende mensen. ,,Het is gênant dat we die advertenties niet zien.”

Het is een doodzonde, erkent Karel Stolper, directeur Zorgverzekeringen en Klantcommunicatie bij CZ. ,,Ik wil niets liever dan specifiek voor chronisch zieken zorg inkopen. De minister wekt met het Nivel-rapport de indruk dat het niet uitmaakt wie je aantrekt. Maar door het systeem is het voor een verzekeraar nog steeds onvoordelig om bepaalde mensen aan zich te binden.” 
Ook Menzis stelt dat de compensatie via de risicoverevening niet goed werkt. Met de lancering van Vink Vink eind vorig jaar was Menzis de laatste van de verzekeraars die een goedkope polis lanceerde. Maar dat deed het met tegenzin, stelt een woordvoerder. Hagendoorn van VGZ: ,,Uiteindelijk is niemand gebaat bij een race tot the bottom.”

Het systeem werkt nadelig voor die zorgverze­ke­raars die verantwoor­de­lijk­heid nemen door zich in te zetten voor kwetsbare groepen

Jascha Hagendoorn van VGZ

Geen keuze
Niet alle betrokken zorgverzekeraars kunnen uitsluiten dat zij later dit jaar met nieuwe tweelingpolissen zullen komen. ,,Verzekeraars met een bovengemiddeld aantal voorspelbaar verliesgevende verzekerden hebben geen keuze”, zegt Van de Ven. ,,Het is geleidelijk aan failliet gaan of gehoor geven aan de oproep van de minister en met andere zorgverzekeraars concurrentiebelemmerende afspraken maken. Dat is geen moeilijke keuze, lijkt me.”

Van de Ven verwacht dat verzekeraars naar de minister zullen gaan wijzen om het compensatiesysteem voor verzekerden met hoge zorgkosten te verbeteren. De risicoverevening kan beter, zegt Hagendoorn van VGZ. ,,Het systeem werkt nadelig voor die zorgverzekeraars die verantwoordelijkheid nemen door zich in te zetten voor kwetsbare groepen. Daarom vragen we de minister het systeem te verbeteren.”

Minister Kuipers zegt continu aan verbetering van het zorgsysteem te werken. Dat is ook zo, zegt Stolper van CZ. ,,Maar het is te kort door de bocht te stellen dat er niets aan de hand is. We zetten al tien jaar lang kleine stapjes. Er is een fundamentele stap nodig.” Varkevisser: ,,Zo lang dat niet gebeurt, is de oproep van de minister om het polisaanbod tegen het licht te houden symptoombestrijding.”

Dit artikel verscheen op dinsdag 10 mei in AD en op AD.nl.

Terug naar nieuws.