Kamervragen over artikelen over tweelingpolissen

door | 2 mrt 2022

Minister Kuipers heeft antwoord gegeven op Kamervragen die zijn gesteld over tweelingpolissen. Volgens Liane den Haan van Fractie Den Haan ondermijnen de polissen de solidariteit van het zorgstelsel.

Aanleiding voor de vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schriftelijke zijn de artikelen die Tijn schreef voor onder andere AD en NU.nl.

“Nagenoeg gelijke polissen (“tweelingpolissen’’) dragen niet bij aan een onderscheidend polisaanbod en maken het voor een verzekerde onnodig ingewikkeld om een zorgverzekering te kiezen”, erkent Kuipers. “Ook zouden deze polissen de risicosolidariteit kunnen aantasten, indien de goedkopere polis zich vanuit financiële overwegingen richt op een specifieke groep verzekerden met bepaalde kenmerken in plaats vanuit een zorgperspectief.”

De minister geeft aan dat het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) onderzoek doet naar het polisaanbod van zorgverzekeraars.  Kuipers: “Op basis van de resultaten zal ik bepalen of, en zo ja welke, vervolgstappen voorhanden en nodig zijn.”